MENÜ

Topograf autorizat  din Arad
Cadastru & masuratori

Când este necesară realizarea lucrărilor de cadastru ?

         La instrainarea imobilului  dacă imobilul nu este inscris în Cartea Funciară

        Pentru  notarea sau ştergerea unei construcţii  în Cartea Funciară

        Rectificarea suprafetei  inscrise în Cartea Funciară 

           (dacă nu corespunde cel din act cu cel  măsurat  pe teren)   

        Dezlipirea în  două sau mai   multe parcele

        Alipirea  a două  sau mai multe parcele

        Actualizarea informaţiilor cadastrale (dacă datele din Cartea Funciară au suferit modificări)

        Identificarea  amplasamentului unui imobil dupa documente din arhiva Cărţii Funciare

        Realizarea unui  Plan topografic  pentru obţinerea Autorizaţiei de construire

        Apartamentarea unui imobil

        Subapartamentarea unui  apartament

        Obţinerea  Ordinului de Prefect

                                                                                   

        Documente  necesare:

          Acte în original sau copie legalizată

          Titlu de proprietate

         Certificat de moştenitor (dacă e cazul)

         Autorizaţie de construire

         Proces verbal de recepţie a lucrării

         Certificat de atestare a edificării constructiei   (anexa 17 eliberat de Primărie)

         Certificat de atestare fiscală, cu valoarea de impozitare 

         Proces verbal  de vecinătate  ( pentru rectificarea suprafeţei in plus)

         Declaraţie notarială   (pentru rectificarea suprafeţei în minus)

              ….sau alte acte necesare care vor fi  solicitate de executantul lucrării cadastrale   

 

           Acte în copie simplă

         Buletin sau  carte de identitate

         Alte documente necesare pentru intocmirea documentaţiei cadastrale

      

            TERMEN DE AVIZARE ŞI RECEPŢIE:

         (de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară)

                regim normal de avizare:  21 zile lucrătoare

 

               avizare în regim de urgenţă: 7 - 10 zile lucrătoare!!!

 

          PREŢUL  UNEI LUCRĂRI  CADASTRALE  INCLUDE:

 

           Onorariul lucrării + Taxa OCPI + alte cheltuieli legate de realizarea lucrării

 

           EXECUTAREA  UNEI LUCRĂRI  CADASTRALE  INCLUDE:

          

 •   deplasarea la  imobil
 •   executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului )
 •   întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului     documentaţiei respective, 
 •  predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară    pentru informare.

            În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput  se va modifica

                    TAXE:

                  Regim normal de avizare - 21 zile lucratoare:      120 lei

                  Regim de urgenţă             - 10 zile lucrătoare :   600 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

 • MAGYARUL
  2011-06-21 10:20:07

  Ingatlanügyek, informáciok

 • Stiri
  2011-05-09 17:03:24

  Lucrari in judetul  Arad

  Consultanta de specialitate

  si in limba maghiara

Asztali nézet